شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ به نام خداي اربعين .... همه از «کربلائيم»... و به سوي «کربلا» بازمي‌گرديم...«اربعين»، قرارگاه «کاروان» است... «اربعين»، فصل «رجعت» به آب‌وگل «خلقت» بشر است... آب «فرات» و خاک «قتل‌گاه»... ريشه‌ي «کاروان» در خاک «نينوا» بيدار است.
6-
97/9/29
عطر حسين عليه السلام ..... وجودم رو فرا گرفته ..........
کاروان از از طور به ثور باز‌مي‌گردد.
اربعين هم اومد ....... بلند بگو يا حســــــــــــــــــــــــين عليه السلام ....
يا حســــــــــــــــــــــــين عليه السلام ....
scarlet
يا حســــــــــــــــــــــــين عليه السلام
يا حســــــــــــــــــــــــين عليه السلام
يا حســــــــــــــــــــــــيــــــــــــن عليه السلام
وزتون حسيني ............... يا حق ............
يک اربعين دلتنگي براي خواهرت...:(
همون خواهري که يک روز از حسين عليه السلام جدا نميشد ....... چطور يک اربعين طاقت آورد ..... امان از دل زينب سلام الله عليها ........
زينب سلام الله عليها نميدانم جواب جاي خالي حضرت رقيه سلام الله عليها را چطور خواهد داد .....
فكر ميكردم امروز فقط فيد حسيني ببينم ... مثلاً اربعين است ...... الفرار ........... ترجيح ميدم از اين محيط دور بشم ..........
خواهش ميكنم ......... من التماس دعا دارم ..........
ساعت دماسنج
نشريه حضور ░
رتبه 33
76 برگزیده
5268 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top