سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نشریه حضور
با سلام ... به وب سایت نشریه حضور خوش آمدید ... تلفن تماس 09198269507

 
تاریخ : پنج شنبه 93/12/14
1. I gave him a piece of mind
. . .
2. It"s very kind of you
ایـن نظـر لطـف شمـاست
. . .
3. I must talk so my self
تعـریف از خـود نبـاشـه
. . .
دسـت به سیـاه و سفیـد نمیـزنه
. . .
5. Behave less foolishly
دسـت از حمـاقت بـردار
. . .
6. an old maid
دختــر ترشیـده
. . .
7. Great boast , small roast
. . .
8. I"m tied up
دستـم بنـد است
. . .
9. take my hat off to
بـابـا ایـوالله!
. . .
چـه پـررویـی

11. I bit him to frighten you
بـه در گفتـم دیـوار بشنـوه
. . .
ببخشیـد پشتـم به شمـاست
. . .
13. Rome was not built in a day
گـر صبـر کنی ز غـوره حلـوا سازی
. . .
14. I"m not the same guy
مـن دیگـه اون آدم قبلـی نیستم
. . .
15. Never say die
بـه دلـت بـد نیــار
. . .
16. pain in the neek
. . .
17. Pull someone"s leg
کسـی را دسـت انداختـن
. . .
18. I got cold feet
دستپـاچـه شـدم
. . .
دسـت بالای دسـت زیـاده
. . .
20. Cat got your tongueارسال توسط نشریه حضور

اسلایدر